DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ, THUẾ UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU THANH HÓA

Chữ viết, chữ số và đơn vị tính sử dụng trong kế toán năm 2023 được quy định thế nào?

Hoc ke toan thue o thanh hoa

Năm 2023 quy định về chữ số, chữ viết và đơn vị tính như thế nào? Bài viết sau đây

kế toán ATC sẽ thông tin đến bạn đọc nhé!

1. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán năm 2023 được quy định như thế nào?

Năm 2023, đơn vị tính sử dụng trong kế toán được thực hiện theo quy định tại

Điều 10 Luật Kế toán 2015 như sau:

– Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”,

ký hiệu quốc tế là “VND”.

Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi

theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định

khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua

một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

– Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ

đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thông báo cho cơ quan

thuế quản lý trực tiếp. Khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam, đơn vị kế toán phải

quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hoc ke toan thue o thanh hoa Năm 2023 quy định về chữ số, chữ viết và đơn vị tính như thế nào? Bài viết sau đâykế toán ATC sẽ thông tin đến
Hoc ke toan thue o thanh hoa

– Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị

đo khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lưu ý: Đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai

báo cáo tài chính.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định:

– Các đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán bao gồm tấn, tạ, yến,

kilôgam, mét vuông, mét khối, ngày công, giờ công và các đơn vị đo lường khác theo quy

định của pháp luật về đo lường.

– Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài

chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các công ty con, đơn vị kế toán trực thuộc hoặc

đơn vị kế toán cấp trên trong lĩnh vực kế toán nhà nước khi lập báo cáo tài chính tổng hợp,

báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm từ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách

của các đơn vị cấp dưới như sau:

Hoc ke toan thue o thanh hoa Năm 2023 quy định về chữ số, chữ viết và đơn vị tính như thế nào? Bài viết sau đâykế toán ATC sẽ thông tin đến
Hoc ke toan thue o thanh hoa

+ Nếu có ít nhất 1 chỉ tiêu trên báo cáo có từ 9 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị

tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng);

+ Nếu có từ 12 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là triệu đồng (1.000.000 đồng);

+ Nếu có từ 15 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là tỷ đồng (1.000.000.000 đồng).

2. Chữ viết sử dụng trong kế toán năm 2023

Theo khoản 1 Điều 11 Luật Kế toán 2015 quy định chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt.

Nếu phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại

Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

3. Chữ số sử dụng trong kế toán năm 2023

Năm 2023, chữ số sử dụng trong kế toán được quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Kế toán 2015 cụ thể:

Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng

tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng

đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

Ngoài ra, doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước

ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc sử dụng chung

phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được sử dụng

dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ; khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng

đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế

toán, báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế, cơ quan

thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải thực hiện theo quy định nêu trên.

Trên đây là toàn bộ quy định về chữ số, chữ viết và đơn vị tính trong kế toán, cảm ơn các

bạn đã theo dõi bài viết!

Học kế toán thực hành tại thanh hóa Năm 2023 quy định về chữ số, chữ viết và đơn vị tính như thế nào? Bài viết sau đây kế toán ATC sẽ
Học kế toán thực hành tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

 ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan thue tai thanh hoa

Hoc ke toan thuc hanh tai thanh hoa

Hoc kế toán thực hành ở thanh hóa

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo