DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ, THUẾ UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU THANH HÓA

Kê khai thiếu, sót và cách xử lý hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Hoc ke toan tai thanh hoa

Khi kê khai thiếu, sót hóa đơn đầu vào kế toán sẽ ohair xử lý như thế nào? Bài viết sau đây

sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách xử lý nhé!

Học kế toán tại thanh hóa Khi kê khai thiếu, sót hóa đơn đầu vào kế toán sẽ ohair xử lý như thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn
Hoc ke toan tai thanh hoa

Quy định về kê khai sót hóa đơn đầu vào

  1. Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế

Có hướng dẫn cụ thể:

– Tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định:
“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định

số thuế phải nộp của tháng đó.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ 

bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra

thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

  1. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Quy định như sau:

Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

  1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa

cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa

đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….

+ Tại Khoản 5, Điều 12 có hướng dẫn:

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ

phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

+ Tại Khoản 8 Điều 14 có hướng dẫn:

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp

của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì

được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định

kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Học kế toán tại thanh hóa Khi kê khai thiếu, sót hóa đơn đầu vào kế toán sẽ ohair xử lý như thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn
Học kế toán tại thanh hóa
  1. Công văn 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 của Tổng cục thuế hướng dẫn, giải thích cụ thể:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty CP MISA phát hiện hóa đơn,

chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 10/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai

thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

✅Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty CP MISA, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.
✅Đối với các hóa đơn đầu vào: Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 

Xử lý hóa đơn đầu vào bị bỏ sót theo quy định như thế nào?

Khi xử lý việc kê khai sót hóa đơn đầu vào, các đơn vị kinh doanh phải căn cứ vào quy định pháp luật sau:

  • Quy định tại Điều 8, Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thời điểm xác định thuế GTGT;
  • Quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các cơ sở

kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính

và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

  • Quy định Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC thời hạn và cách thức kê khai hóa đơn đầu vào.

Căn cứ vào những văn bản pháp luật trên, việc xử lý hóa đơn đầu vào bị sót sẽ xử lý như sau:

Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ nào phải tiến hành kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ

tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót.

  • Việc kê khai, khấu trừ hóa đơn bỏ sót chỉ được thực hiện trước khi cơ quan thuế và cơ quan có

thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Như vậy, với những đơn vị kinh doanh đã có công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thì sẽ không được áp

dụng khấu trừ, hoàn thuế GTGT với những hóa đơn bỏ sót.

Học kế toán tại thanh hóa Khi kê khai thiếu, sót hóa đơn đầu vào kế toán sẽ ohair xử lý như thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn
Học kế toán tại thanh hóa

Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Căn cứ theo quy định Thông tư số 219/2013/TT-BTC người nộp thuế được phép kê khai các hóa đơn

đầu vào bị sót. Lưu ý, kê khai hóa đơn đầu vào bị sót chỉ có hiệu lực trước khi cơ quan thuế, cơ quan có

thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 5/2021, Công ty A phát hiện 3 hóa đơn đầu vào từ tháng 3/2021 bị bỏ sót. Khi đó, kế toán sẽ

tiến hành kê khai 3 hóa đơn đầu vào bị bỏ sót vào “Mục I Hàng hóa, dịch vụ trong kỳ” trên tờ khai số

01/GTGT của tháng 5/2020.

Thao tác trên phần mềm HTKK bằng cách:

– Người nộp thuế đăng nhập phần mềm HTKK

– Chọn “Thuế Giá Trị Gia Tăng”, chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

– Chọn kỳ kê khai phù hợp rồi tiến hành kê khai như với cách lập tờ khai thuế GTGT thông thường.

Trên đây là cách xử lý khi kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, chúc các bạn ứng dụng thành công!

Học kế toán tại thanh hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán tại thanh hóa

Địa chỉ học kế toán tại Thanh Hóa

Dia chi hoc ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Lớp kế toán thực tế tại Thanh Hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo